Kutatói igazolták, hogy a szociális környezet befolyásolja az örvös légykapók énekét

Kutatói igazolták, hogy a szociális környezet befolyásolja az örvös légykapók énekét

Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) viselkedésökológusainak felmérése alapján az örvös légykapók megváltoztatják az éneküket, ha eltérő tojóknak (leendő párnak) vagy hímeknek (előrelátható riválisnak) énekelnek. A felfedezés jelentőségét például az adja, hogy ezelőtt csak rettentően kevés madárfajnál írtak le hasonló jelenséget.

A madárének az egyik legváltozatosabb kommunikációs rendszer az állatvilágban, melynek fő funkcióit – a tojók csalogatását, más hímek elriasztását – a tudomány ugyan ismeri, de az ének nagyszámú részletét, a precíz információtartalmát és jelentőségét illetően még nem lelték meg a tudósok – olvasható az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) közleményében.

Mint írják, sok énekesmadárfaj egyedei képesek énekükkel információt közölni a pillanatnyi környezetükről.

A beszámoló alapján az állati kommunikációban használt jó néhány jelzés – mint amilyen a madárének is – lehet egyedre sajátos, ugyanakkor egyeden belül is változatosságot mutathat. Ez azt jelenti, hogy a jelzéseket vevő fajtársak azonosíthatják az egyedet az éneke alapján, amellett valamilyen mértékig a jelzést küldő madár is alkalmazkodhat az aktuális környezeti körülményekhez.

A kutatásban azt vizsgálták a mesterek, hogy az örvös légykapók (Ficedula albicollis) énekét befolyásolja-e a szociális környezet, pontosabban az éneket hallgató fajtársak egyedazonossága és minősége.

Az ELTE Viselkedésökológiai Csoport és az ÖK ÖBI Evolúciós Ökológia Kutatócsoportja a 2000-es évek eleje óta vizsgálja az örvös légykapók énekét egy pilisi madárodútelepen. A légykapó hímek április centrumában érkeznek meg a területre, ahol odút foglalnak, ezután énekelni kezdenek, hogy odavonzzák a tojókat és elriasszák a rivális hímeket.

A szakemberek a kísérletben különféle tojó és hím légykapókat helyeztek ki stimulusként az éneklő hímek odújának a közelébe, ezt követően felvették az éneküket. Ezt követően eltérő énekjellemzőket nyertek ki a felvételekből, amelyek az ének időbeli szerkezetét, frekvenciáját, ráadásul változatosságát írták le.

Eredményeik azt mutatták, hogy az egyedek képesek éneküket a hallgatóságnak megfelelően változtatni. Tojó stimulus során az ének komplexitása módosult, hím stimulus során ugyanakkor sok egyéb énekjellemző is eltérőnek bizonyult az egyes egyedek közt. Az esetek egy részében ez a impulzus a stimulus prezentációjától időben távolodva mérséklődött. A kutatóknak azt is sikerült megállapítaniuk, hogy a hím stimulus mérete és minősége befolyásolja a neki szóló éneket.

„Eredményeink alapján ezáltal elmondható, hogy az örvös légykapók képesek éneküket plasztikusan alakítani a hallgatóságnak megfelelően, mind territóriumuk védelme közben, mind udvarláskor. Ez utóbbi azt hivatott alátámasztani, hogy a hímek részéről is van párpreferencia, vagyis valószínűleg szebben énekelnek mindazoknak a tojóknak, amelyeket valamiért vonzóbbnak tartanak, ez ugyanakkor egy ritkán vizsgált jelenség az állatvilágban. A territórium védelme esetén is célszerű lehet ahhoz igazítani az éneket, hogy mekkora veszélyt jelent az egyed részére a betolakodó hím. A kutatásunkból az derül ki, hogy amikor nagyobb, nehezebb riválist kellett elüldözni a területükről, az örvös légykapók több energiát fektettek az éneklésbe” – összegezte a közleményben a kutatás eredményeit Jablonszky Mónika, az ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetének akadémiai munkatársa.

A kutatás eredményeiről a Behavioral Ecology című folyóiratban számoltak be az ökológusok 2021 márciusában.

mti