Rétvári: a nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva

Rétvári: a nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva

A nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva – hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Mosonmagyaróváron, a nemzeti összetartozás évének ünnepélyes megnyitóján.

Rétvári Bence a piarista iskolában szervezett ünnepségen kijelentette: a trianoni békediktátum következtében az elmúlt száz évben a magyarság nem az összeomlásról, hanem az élni akarásáról, az újrakezdési képességéről és az alkalmazkodni tudásáról tett tanúbizonyságot. Az Alaptörvény – folytatta – a legmagasabb szintre emelte a nemzeti összetartozás eszméjét, ami azért volt kardinális, mert 2004-ben a magyar politika tekintélyes hányada a határon túli magyarok ellenében politizált. Mindnyájunk együttes felelőssége, hogy a határon túli magyarok érdekeiért kiálljunk, mert ha mi magunk nem állunk ki a magyarokért, akkor ezt senki nem fogja megtenni – nyilatkozott.

Az elmúlt száz év két jelentős tanulsága, hogy az állam szuverenitását és autonómiáját meg kell őrizni – mondta az államtitkár.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy a nemzeti összetartozás évébe nem előkészületek nélkül érkezünk, mert tavalyelőtt, az első világháború centenáriumi évében a kormány már nagyszámú ide is tartozó intézkedést tett. Többek között 609 emlékművet újítottak fel az első világháborúban harcoló vagy életét vesztett katonák emlékére, 62 olyan könyv jelent meg, amelyek a világháborúról és a trianoni békeszerződés előtti időszakról szólnak, három számítógépes játékot alkottak és filmforgatókönyvek készültek. A történelemtanárok részére ugyanakkor olyan képzési programot indítottak, amely révén az első világháborúról és a hatásairól olyan megközelítésben és szabadon beszélhetnek a diákoknak, amire a rendváltás előtt nem volt esély – hangoztatta. Ezeken a képzéseken 214 csoportban 5250-en voltak ott – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy a békeszerződés egy elhibázott diktátum volt, mert nem a megbékélést szolgálta, hanem újabb konfliktusokat és nézeteltéréseket eredményezett, teret engedett a kommunizmus és a nácizmus eszméinek és végső soron a második világháborúhoz vezetett.

Az ünnepség részeként Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési megbízottja az iskola udvarán leleplezte a nemzeti összetartozás évének alkalmából elhelyezett emléktáblát. Avatóbeszédében a politikus azt emelte ki, hogy az összetartó erőt, az összetartozás élményét 2010-ig számtalan eszközzel gyengítették, rombolták, de a mai nap is bizonyíték arra, hogy elpusztítani nem tudták. Az összetartozás évének legnélkülözhetetlenebb üzente az, hogy “a szellemiekben összeépült haza úgy erősít bennünket, hogy senki ellen nem irányul, példát mutat, és tanúsítja, hogy csak a múltját ismerő, biztos jövőképpel bíró nemzetek lehetnek egyenrangú partnerei egymásnak” – mondta.

Közölte még: a múlt sérelmein úgy lehet túllépni, hogy feldolgozzuk és kibeszéljük, a szomszédos országokkal való együttműködésnek mindazonáltal nincs alternatívája.

Elmondta továbbá, hogy a nemzeti összetartozás éve nem kizárólag a határokon belüli magyarságnak jelent sokat, mert az elszakított nemzettársainknak azt üzeni, hogy nincsenek egyedül, egyek vagyunk, sorsközösségben élünk. Véget értek az egyedüllét évtizedei és végképp magunk mögött hagytuk a meg- és kitagadás korát – hangoztatta.

A miniszter közölte még, hogy Mosonmagyaróváron, az egykori Moson vármegye centrumában még gyógyítóbban hat az emlékév, mert a “háborús béke” a vármegye kétharmad részét csatolta két másik országhoz.

Az emléktábla arra hívja fel a figyelmet, hogy egyesült erővel vagyunk csak képesek újraépíteni együttes hazánkat, Európát és benne a Kárpát-medencét – hangoztatta.

Árvay István (Fidesz-KDNP), Mosonmagyaróvár polgármester azt mondta, hogy közösségként részesei lehetünk a kárpát-medencei magyarság életének és ezzel az összetartozást erősítjük.

Matus Mónika, a felvidéki Szenc – Szenczi Molnár Albert nevét viselő – alapiskolájának igazgatója azt emelte ki, hogy a magyarság múltját meg kell óvni, de tovább is kell építeni. Kiemelte, hogy a mosonmagyaróvári piarista iskolával több éve aktív kapcsolatban vannak, amivel az összetartozásra épülő új értékeket tudnak létrehozni.

Zsódi Viktor, a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója ugyanakkor azt mondta el, hogy a szenci iskola diákjaival tartott programokon túl az iskola diákjai Erdélybe és a Felvidék más részeire is kirándulnak, amivel az önazonosság elmélyítéséhez járulnak hozzá.

MTI